• Schedule Houston
  • Schedule Houston
  • Schedule Dallas
  • Schedule Sanjose 20.3
  • Schedule Sanjose 20.4

VIETV - East coast (Atlanta)

Time Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
6:00a Yoga Today
6:30a Vietnam từ thành đến tỉnh
6:45a iNEWS ( mới) E! NEWS Hollywood of Fame (2) E! NEWS Hollywood of Fame (2) E! NEWS Vbiz 
7:00a 24h NEWS
7:30a Children program
8:00a Nhịp sống quanh ta Di trú & nhập tịch W 1 & 3: Y khoa gia đình W 2 & 4: Phúc lợi xã hội W 5: Culture Luật pháp & đời sống Hội thoại cộng đồng Món ngon cuối tuần  Món ngon cuối tuần 
8:30a Hạnh Phúc với Đông Y An sinh xã hội Bộ Tứ Ảo Thuật
9:00a Phim bộ 1 Phóng sự tài liệu  Giải Trí cuối tuần 
10:00a  VietSong News 
10:15a    
10:30a Du Lịch Việt  Hollywood of Fame (2) Travel - Hằng Ni Du lịch Việt Travel - Ms Uyên Văn Hoa & Du Lịch  Travel - Thùy Nhung
10:45a Thông tin thương mại ( 1/4)
11:00a Khám phá VN - Robert Danhi Q. Chương show Sức khỏe & đời sống Hoa & Mỹ Thuật An sinh xã hội Fashion- Tee Hoàng Kinh Tế trong tuần
11:30a Nhạc trẻ- Hồng Tử Bản Sắc VIệt Khám phá VN - Martin Yan Bộ Tứ áo thuật Nhạc chủ để - Binh Minh Bản sắc Việt Thế Giới Muôn Màu
12:00p Phóng sự tài liệu  Nhạc Trẻ - Hồng Tứ  Bản sắc Việt Phóng sự Tài liệu  Điểm Phim Phóng sự tài liệu  Khám Phá VN - Robert Danhi
12:30p Viet Nam Quê Hương Tôi (2) E! NEWS Vbiz E! NEWS Viet Nam Quê Hương Tôi (2) E! NEWS iNEWS
12:45p Bình luận Thế Giới nhìn từ Hoa Thịnh Đốn 
1:00p  VietSong News  VietSong News
1:30p
1:45p Thông tin thương mại ( 2/4)
2:00p Phim bộ nước ngoài
3:00p Viet Song News  Sinh nhật với VIETV
3:30p Người Việt hải ngoại
3:45p Vietnam từ thành đến tỉnh
4:00p Phim bộ 1 (rerun) Phim cuối tuần 1 (rerun)
5:00p Q. Chương show Sức khỏe & đời sống Hoa & mỹ thuật An sinh xã hội Fashion- Tee Hoang Kinh tế Trong Tuần Phóng sự tài liệu 
5:30p Tin VietNam ( Revise Thông Báo )
5:45p Văn Hoa & Du Lịch  Travel - Thùy Nhung Du lịch Việt Viet Nam Quê Hương Tôi(2) Travel - Hằng Ni  Du Lịch Việt  Travel - Ms Uyên
6:00p Nhịp sống quanh ta Di trú & nhập tịch W 1 & 3: Y khoa gia đình W 2 & 4: Phúc lợi xã hội W 5: Culture Luật pháp & đời sống Hội thoại cộng đồng Chính Trị & Đời Sống  Sức khỏe & đời sống
6:30p Hạnh Phúc với Đông Y An sinh xã hội
7:00p VietSong News
7:30p Bình luận Thế Giới nhìn từ Hoa Thịnh Đốn 
7:45p Thông tin thương mại ( 3/4)
8:00p Travel- Martin Yan Fashion - Tee Hoang Điểm Phim Travel- Robert Danhi Nhạc tre - Hồng Tứ Night Life with VIETV Nhạc chủ đề- B. Minh
8:30p E! NEWS iNEWS  E! NEWS Vbiz  E! NEWS Hài kịch Gala Nhạc Việt
8:45p Người Việt hải ngoại ( Newest , rerun cho ngay hom sau Block 3:30 pm)
9:00p Phim bộ nước ngoài
10:00p VietSong News
10:30p Thông tin thương mại ( 4/4)
10:45p Travel- Ms. Uyên Du lịch Việt Travel- Thùy Nhung Du lịch Việt Viet Nam Quê Hương Tôi (2) Travel- Hằng Ni Du lịch Việt
11:00p Bộ Tứ ảo thuật  Khám phá VN - Robert Danhi Night Life with VIETV  Phóng sự tài liệu  Gala Nhạc Việt Khám phá VN - Martin Yan Nhạc trẻ- Hồng Tứ 
11:30p VietSong News ( Newest)
12:00a Phim bộ 1 (rerun) Phim cuối tuần 1 (rerun)
1:00a VietSong News ( rerun)
1:30a Bình luận Thế Giới nhìn từ Hoa Thịnh Đốn
1:45a Thông tin thương mại
2:00a Nhịp sống quanh ta Di trú & nhập tịch W 1 & 3: Y khoa gia đình W 2 & 4: Phúc lợi xã hội W 5: Culture Luật pháp & đời sống Hội thoại cộng đồng Chính Trị & Đời Sống  Sức khỏe & đời sống
2:30a Hạnh Phúc với Đông Y An sinh xã hội
3:00a VietSong News  ( rerun)
3:30a Bộ Tứ ảo thuật  Khám phá VN - Robert Danhi Night Life with VIETV  Phóng sự tài liệu  Gala Nhạc Việt Khám phá VN - Martin Yan Nhạc trẻ- Hồng Tứ 
4:00a Q. Chương show Sức khỏe & đời sống Hoa & mỹ thuật An sinh xã hội Fashion- Tee Hoang Kinh tế Trong Tuần Phóng sự tài liệu 
4:30a Người Việt hải ngoại
4:45a Travel- Ms. Uyên Du lịch Việt Travel- Thùy Nhung Du lịch Việt Viet Nam Quê Hương Tôi (2) Travel- Hằng Ni Du lịch Việt
5:00a Phim bộ nước ngoài

SUBSCRIBE VIA EMAIL

  • hmart
  • BirdNestOutlet
  • BirdNestOutlet

  • SAMUNELS