• Schedule Houston
  • Schedule Houston
  • Schedule Dallas
  • Schedule Sanjose 20.3
  • Schedule Sanjose 20.4

VIETV Central & UNO Vnation

Time Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
6:00a Yoga Today
6:30a Thông Báo 
6:45a iNEWS ( mới) E! NEWS Hollywood of Fame (2) E! NEWS Hollywood of Fame (2) E! NEWS Vbiz 
7:00a 24h NEWS
7:30a Children program
8:00a Nhịp sống quanh ta Di trú & nhập tịch W 1 & 3: Y khoa gia đình W 2 & 4: Phúc lợi xã hội W 5: Culture ( or bản tin y học) Luật pháp & đời sống Hội thoại cộng đồng Món ngon cuối tuần Món ngon cuối tuần
8:30a Hạnh Phúc với Đông Y An sinh xã hội Bộ Tứ Ảo Thuật
9:00a Headline NEWS Phóng sự tài liệu  Giải Trí cuối tuần 
9:15a Tin Vietnam
9:30a Du lịch Việt Hollywood of Fame (2) Travel - Hằng Ni Du lịch Việt Travel - Ms. Uyên Văn Hoa & Du Lịch  Travel - Thùy Nhung
9:45a Thông tin thương mại ( 1/4)
10:00a Phim bộ 1 Phim cuối tuần 1
11:00a Travel- Robert Danhi Q. Chương show Sức khỏe & đời sống Hoa & Mỹ Thuật An sinh xã hội Fashion- Tee Hoang Kinh Tế trong Tuần 
11:30a Nhạc trẻ- Hồng Tứ  Bản sắc Việt Travel- Martin Yan Bộ tứ ảo thuật Nhạc chủ đề- B. Minh Bản sắc Việt Thế giới muôn màu
12:00p TOP NEWS TOP NEWS
12:30p Người Việt Hải Ngoại Tuần Qua Thế Giới trong tuần
12:45p Thông Báo 
1:00p Phóng sự tài liệu  Nhạc trẻ- Hồng Tứ  Bản sắc Việt Phóng sự tài liệu  Điểm phim Giải trí cuối tuần  Travel- Robert Danhi
1:30p Viet Nam Quê Hương Tôi (2) E! NEWS Vbiz E! NEWS Viet Nam Quê Hương Tôi (2) E! NEWS iNEWS
1:45p Thông tin thương mại ( 2/4)
2:00p Phim bộ nước ngoài Phim nước ngoài cuối tuần
3:00p Soft NEWS Sinh nhật với VIETV
3:30p Người Việt hải ngoại
3:45p Vietnam thành đến tỉnh
4:00p Phim bộ 1 (rerun) Phim cuối tuần 1 (rerun)
5:00p Q. Chương show Sức khỏe & đời sống Hoa & mỹ thuật An sinh xã hội Fashion- Tee Hoang Kinh tế Trong Tuần Phóng sự tài liệu 
5:30p Thông Báo 
5:45p Văn Hóa & Du Lịch Travel - Thùy Nhung Du lịch Việt Viet Nam Quê Hương Tôi (2) Travel - Hằng Ni Du Lịch Việt  Travel - Ms. Uyên
6:00p Di trú & nhập tịch W 1 & 3: Y khoa gia đình W 2 & 4: Phúc lợi xã hội W 5: Culture ( or bản tin y học) Luật pháp & đời sống Hội thoại cộng đồng Nhịp sống quanh ta Chính Trị & Đời Sống Sức Khỏe và đời sống 
6:30p Hạnh Phúc với Đông Y An sinh xã hội
7:00p Evening NEWS
7:30p Bình luận Thế Giới  nhìn từ Hoa Thịnh Đốn 
7:45p Thông tin thương mại ( 3/4)
8:00p Travel- Martin Yan Fashion- Tee Hoang Điểm phim Travel- Robert Danhi Nhạc trẻ- Hồng Tứ  Night life with VIETV Nhạc chủ đề- B. Minh
8:30p E! NEWS iNEWS E! NEWS Vbiz E! NEWS Hài kịch Gala Nhạc Việt 
8:45p Người Việt hải ngoại
9:00p Phim bộ nước ngoài
10:00p NEWS @ Nite
10:30p Thông tin thương mại ( 4/4)
10:45p Travel- Ms. Uyên Du lịch Việt Travel- Thùy Nhung Du lịch Việt Viet Nam Quê Hương Tôi (20) Travel- Hằng Ni Du lịch Việt
11:00p Bộ tứ ảo thuật Travel- Robert Danhi Night life with VIETV Phóng Sự tài liệu  Gala Nhạc Việt Travel- Martin Yan Nhạc trẻ- Hồng Tứ
11:30p 24h NEWS
12:00a Phim bộ 1 (rerun) Phim cuối tuần 1 (rerun)
1:00a Evening NEWS ( rerun )
1:30a Bình luận Thế Giới nhìn từ Hoa Thịnh Đốn
1:45a Thông tin thương mại
2:00a Di trú & nhập tịch W 1 & 3: Y khoa gia đình W 2 & 4: Phúc lợi xã hội W 5: Culture ( or bản tin y học) Luật pháp & đời sống Hội thoại cộng đồng Nhịp sống quanh ta Chính trị & Đời Sống  Sức Khỏe và đời sống 
2:30a Hạnh Phúc với Đông Y An sinh xã hội
3:00a NEWS @ Nite ( rerun)
3:30a Bộ tứ ảo thuật Travel- Robert Danhi Night life with VIETV Phóng Sự tài liệu  Gala Nhạc Việt Travel- Martin Yan Nhạc trẻ- Hồng Tứ
4:00a Q. Chương show Sức khỏe & đời sống Hoa & mỹ thuật An sinh xã hội Fashion- Tee Hoang Kinh tế tài chánh Phóng sự tài liệu 
4:30a Người Việt hải ngoại
4:45a Travel- Ms. Uyên Du lịch Việt Travel- Thùy Nhung Du lịch Việt Viet Nam Quê Hương Tôi (20 Travel- Hằng Ni Du lịch Việt
5:00a Phim bộ nước ngoài

SUBSCRIBE VIA EMAIL

  • hmart
  • BirdNestOutlet
  • BirdNestOutlet

  • SAMUNELS