• Schedule Houston
  • Schedule Houston
  • Schedule Dallas
  • Schedule Sanjose 20.3
  • Schedule Sanjose 20.4

Schedule VietV, VietfaceTV Vietnam American TV In US

Time Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
               
6:00am Yoga Today Yoga Today Yoga Today Yoga Today Yoga Today Yoga Today Yoga Today
6:30am Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc
7:00am Thông báo Thông báo Thông báo Thông báo Thông báo Thông báo Thông báo
7:15am Nhạc trẻ Nhạc trẻ Nhạc trẻ Nhạc trẻ Nhạc trẻ Nhạc trẻ Nhạc trẻ
7:30am Ẩm thực Ẩm thực Ẩm thực Ẩm thực Ẩm thực Món ngon cuối tuần Món ngon cuối tuần
8:00am Nhịp sống quanh ta Di trú & nhập tịch W1 + 3: Y khoa gia đình
W2 + 4: Phúc lợi xã hội
Luật pháp & đời sống W1 + 3: Real estate & mortgage
W2 + 4: Beauty with Tiffany
Giải trí cuối tuần Giải trí cuối tuần
9:00am 24H NEWS 24H NEWS 24H NEWS 24H NEWS 24H NEWS 24H NEWS Thế giới trong tuần
9:30am Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại
9:45am Nhạc chọn lọc Nhạc chọn lọc Nhạc chọn lọc Nhạc chọn lọc Nhạc chọn lọc Nhạc chọn lọc Nhạc chọn lọc
10:00am Phim bộ 1 Phim bộ 1 Phim bộ 1 Phim bộ 1 Phim bộ 1 Phim cuối tuần 1 Phim cuối tuần 1
11:00am Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun)
11:15am Nhạc trẻ Nhạc trẻ Nhạc trẻ Nhạc trẻ Nhạc trẻ Nhạc trẻ Nhạc trẻ
11:30am Lời yêu thương Điểm film Kiến thức Thế giới muôn màu Hoa & Mỹ Thuật Lời yêu thương Kịch ngắn
12:00pm Điểm báo Local & update NEWS Điểm báo Local & update NEWS Điểm báo Local & update NEWS Điểm báo Local & update NEWS Điểm báo Local & update NEWS NEWS @ Noon NEWS @ Noon
12:30pm Phóng sự cộng đồng Bình luận Phóng sự cộng đồng Bình luận Phóng sự cộng đồng Bình luận Kinh tế & tài chánh
1:00pm Nhạc trẻ Nhạc trẻ Nhạc trẻ Nhạc trẻ Nhạc trẻ Nhạc trẻ Nhạc trẻ
1:30pm Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại
2:00pm Phim bộ 2 Phim bộ 2 Phim bộ 2 Phim bộ 2 Phim bộ 2 Phim cuối tuần 2 Phim cuối tuần 2
4:00pm Soft NEWS Soft NEWS Soft NEWS Soft NEWS Soft NEWS Hài kịch Hài kịch
4:30pm Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại
4:45pm Music Music Music Music Music Music Music
5:00pm Children program Children program Children program Children program Children program Sinh nhật với VIETV Sinh nhật với VIETV
5:30pm Cải lương Cải lương Cải lương Cải lương Cải lương Cải lương Cải lương
6:00pm Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun)
6:15pm Music Music Music Music Music Music Music
6:30pm Sống vui sống khỏe Sức khỏe & đời sống An sinh xã hội Sống vui sống khỏe Sức khỏe & đời sống Món ngon cuối tuần Món ngon cuối tuần
7:00pm Evening NEWS Evening NEWS Evening NEWS Evening NEWS Evening NEWS Evening NEWS Evening NEWS
7:30pm Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại
7:45pm Bình luận Phóng sự cộng đồng Bình luận Phóng sự cộng đồng Bình luận Người Việt hải ngoại Người Việt hải ngoại
8:00pm Phim bộ 2 Phim bộ 3 Phim bộ 4 Phim bộ 5 Phim bộ 6 Phim cuối tuần 2 Phim cuối tuần 2
10:00pm NEWS @ NITE NEWS @ NITE NEWS @ NITE NEWS @ NITE NEWS @ NITE NEWS @ NITE NEWS @ NITE
10:30pm Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại
10:45pm Nhạc trẻ Nhạc trẻ Nhạc trẻ Nhạc trẻ Nhạc trẻ Nhạc trẻ Nhạc trẻ
11:00pm Phim bộ 1 (Rerun) Phim bộ 1 (Rerun) Phim bộ 1 (Rerun) Phim bộ 1 (Rerun) Phim bộ 1 (Rerun) Phim cuối tuần 1 (Rerun) Phim cuối tuần 1 (Rerun)
12:00am Điểm phim Kiến thức Thế giới muôn màu Hoa & Mỹ Thuật Lời yêu thương Music Music
12:30am Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại
12:45am Nhạc trẻ Nhạc trẻ Nhạc trẻ Nhạc trẻ Nhạc trẻ Nhạc trẻ Nhạc trẻ
1:00am Evening NEWS (Rerun) Evening NEWS (Rerun) Evening NEWS (Rerun) Evening NEWS (Rerun) Evening NEWS (Rerun) Evening NEWS (Rerun) Evening NEWS (Rerun)
1:30am Nhạc chọn lọc Nhạc chọn lọc Nhạc chọn lọc Nhạc chọn lọc Nhạc chọn lọc Nhạc chọn lọc Nhạc chọn lọc
2:00am Phim bộ 1 (Rerun) Phim bộ 1 (Rerun) Phim bộ 1 (Rerun) Phim bộ 1 (Rerun) Phim bộ 1 (Rerun) Phim cuối tuần 1 (Rerun) Phim cuối tuần 1 (Rerun)
3:00am NEWS @ NITE (Rerun) NEWS @ NITE (Rerun) NEWS @ NITE (Rerun) NEWS @ NITE (Rerun) NEWS @ NITE (Rerun) NEWS @ NITE (Rerun) NEWS @ NITE (Rerun)
3:30am Sống vui sống khỏe Nụ cười nha khoa An sinh xã hội Mental health & life Sức khỏe & đời sống Món ngon cuối tuần Món ngon cuối tuần
4:00am Phim bộ 2 (Rerun) Phim bộ 2 (Rerun) Phim bộ 2 (Rerun) Phim bộ 2 (Rerun) Phim bộ 2 (Rerun) Phim cuối tuần 2 (Rerun) Phim cuối tuần 2 (Rerun)

SUBSCRIBE VIA EMAIL

  • hmart
  • BirdNestOutlet
  • BirdNestOutlet

  • SAMUNELS