• Schedule Houston
  • Schedule Houston
  • Schedule Dallas
  • Schedule Sanjose 20.3
  • Schedule Sanjose 20.4

Schedule VietV, VietfaceTV Vietnam American TV In US

Time Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
               
6:00am Morning News Morning News Morning News Morning News Morning News Mở mang kiến thức Sắc màu ẩm thực
6:30am Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc
7:00am Chương trình Thiếu Nhi Chương trình Thiếu Nhi Chương trình Thiếu Nhi Chương trình Thiếu Nhi Chương trình Thiếu Nhi Chương trình Thiếu Nhi Chương trình Thiếu Nhi
7:30am Thông báo Thông báo Thông báo Thông báo Thông báo Thông báo Thông báo
8:00am Việt y tế Vui sống với đông y Trọng Thắng show Câu chuyện y học Thanh Thảo show Người Việt đất Mỹ Thanh âm quê nhà
8:30am Nhạc chọn lọc Nhạc chọn lọc Nhạc chọn lọc Nhạc chọn lọc Nhạc chọn lọc Nhạc chọn lọc Nhạc chọn lọc
9:00am Phim bộ 1 Phim bộ 1 Phim bộ 1 Phim bộ 1 Phim bộ 1 Phim cuối tuần 1 Phim cuối tuần 1
10:00am Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại
10:15am Music Music Music Music Music Music Music
10:30am Ẩm thực & du lịch Ẩm thực & du lịch Ẩm thực & du lịch Ẩm thực & du lịch Ẩm thực & du lịch Món ngon cuối tuần Món ngon cuối tuần
11:00am Âm nhạc / Hội Thoại Cộng Đồng Âm nhạc / Hội Thoại Cộng Đồng Âm nhạc / Hội Thoại Cộng Đồng Âm nhạc / Hội Thoại Cộng Đồng Âm nhạc / Hội Thoại Cộng Đồng Âm nhạc / Hội Thoại  Âm nhạc / Hội Thoại 
11:30am Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun)
12:00pm Điện ảnh Weekly style Lời yêu thương Văn nghệ Thuý Nga Điểm phim Thế Giới Muôn màu Điểm phim cuối tuần
12:30pm Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại
1:00pm Hội Thoại /  Âm nhạc Hội Thoại /  Âm nhạc Hội Thoại /  Âm nhạc Hội Thoại /  Âm nhạc Hội Thoại /  Âm nhạc Hội Thoại /  Âm nhạc Hội Thoại /  Âm nhạc
2:00pm Afternoon News & Sports (12PM News Parts 1,2,4 - Part 3 = Sports) Afternoon News & Sports (12PM News Parts 1,2,4 - Part 3 = Sports) Afternoon News & Sports (12PM News Parts 1,2,4 - Part 3 = Sports) Afternoon News & Sports (12PM News Parts 1,2,4 - Part 3 = Sports) Afternoon News & Sports (12PM News Parts 1,2,4 - Part 3 = Sports) Điểm báo (HT) + HoiThoai Tài chánh tuần qua
3:00pm Vui sống với đông y Trọng Thắng show Câu chuyện y học Thanh Thảo show Người Việt đất Mỹ Thanh Âm Quê nhà Việt y tế
3:30pm Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại
4:00pm Phim bộ 2 Phim bộ 2 Phim bộ 2 Phim bộ 2 Phim bộ 2 Phim cuối tuần 2 Phim cuối tuần 2
6:00pm Điểm báo (Cali) Điểm báo (Cali) Điểm báo (Cali) Điểm báo (Cali) Điểm báo (Cali) Điểm báo (Cali) Điểm báo (Cali)
6:30pm Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại
6:45pm Music Music Music Music Music Music Music
7:00pm Hội Thoại /  Âm nhạc Hội Thoại /  Âm nhạc Hội Thoại /  Âm nhạc Hội Thoại /  Âm nhạc Hội Thoại /  Âm nhạc Hội Thoại /  Âm nhạc Hội Thoại /  Âm nhạc
8:00pm Phim bộ 2 (Rerun) Phim bộ 2 (Rerun) Phim bộ 2 (Rerun) Phim bộ 2 (Rerun) Phim bộ 2 (Rerun) Phim bộ 2 (Rerun) Phim bộ 2 (Rerun)
10:00pm Evening News (Cali) Evening News (Cali) Evening News (Cali) Evening News (Cali) Evening News (Cali) Evening News (Cali) Evening News (Cali)
10:30pm Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại
10:45pm Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc
11:00pm Phim bộ 1 (Rerun) Phim bộ 1 (Rerun) Phim bộ 1 (Rerun) Phim bộ 1 (Rerun) Phim bộ 1 (Rerun) Phim cuối tuần 1 (Rerun) Phim cuối tuần 1 (Rerun)
12:00am Thế giới hôm nay Thế giới hôm nay Thế giới hôm nay Thế giới hôm nay Thế giới hôm nay Thế giới quanh ta Thế giới quanh ta
12:30am Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun)
1:00am Điện ảnh Weekly style Lời yêu thương Văn nghệ Thuý Nga Điểm phim Thế giới muôn màu Điểm phim cuối tuần
1:30am Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại Thông tin thương mại
2:00am Phim bộ 2 (Rerun) Phim bộ 2 (Rerun) Phim bộ 2 (Rerun) Phim bộ 2 (Rerun) Phim bộ 2 (Rerun) Phim cuối tuần 2 (Rerun) Phim cuối tuần 2 (Rerun)
4:00am Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun) Thông báo (Rerun)
4:30am Nhạc chọn lọc Nhạc chọn lọc Nhạc chọn lọc Nhạc chọn lọc Nhạc chọn lọc Nhạc chọn lọc Nhạc chọn lọc
5:00am Vui sống với đông y Trọng Thắng show Câu chuyện y học Thanh Thảo show Người Việt đất Mỹ Thanh Âm Quê nhà Việt y tế
5:30am Yoga Today Yoga Today Yoga Today Yoga Today Yoga Today Yoga Today Yoga Today

SUBSCRIBE VIA EMAIL

  • hmart
  • BirdNestOutlet
  • BirdNestOutlet

  • SAMUNELS